Anunț de participare și documentația de atribuire servicii de formare în domeniul mediului, proiect „5 Verde”